29 Ağustos 2019 Perşembe


9. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali 4-13 Ekim 2019
9. Bursa International Photography Festival 4-13 October 2019


Harun M. Töle 'Conatus' sergisi ile BursaFotoFest 2019'da.


Harun M. Tole in BursaPhotoFest 2019 with 'Conatus' exhibition.

8 Temmuz 2019 Pazartesi


5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi

5th International Social and Education Sciences Studies Congress

15 Haziran 2019 Cumartesi

2 Mayıs 2019 PerşembeULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 
07 - 10 MAYIS 2019, ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH – COĞRAFYA FAKÜLTESİ, ANKARA

INTERNATIONAL CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SOCIAL SCIENCES 07 - 10 MAY 2019, ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF LANGUAGES, HISTORY AND GEOGRAPHY, ANKARA


http://icmuss.org